Bernardinų socialinių paslaugų centras

Apie vaikų dienos centrą

 

Mūsų tikslas - skatinti socialinės rizikos grupės šeimų vaikų ir jų artimųjų bendruomeniškumą bei pozityvią socializaciją pagal centre parengtą kompleksinės pagalbos modelį.
 
Teikiamos paslaugos:
  • Socialinės paslaugos: vaikų maitinimas, užimtumas, pagalba ruošiant pamokas, socialinių (bendravimo, bendradarbiavimo, savęs pažinimo, konfliktų sprendimo ir priėmimų, kritinio mąstymo, atsisakymo) ir higienos ( asmens higienos) įgūdžių ugdymas, psichoaktyvių medžiagų, smurto prevencija, saviraiškos, kūrybingumo ir sveikatingumo ugdymas (dailės, keramikos ir sporto būreliai); vaikų ir tėvų užimtumas (meninių gebėjimų, socialinių įgūdžių, sveikatingumo ugdymas).
  • Socialinė, pedagoginė pagalba.
  • Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės).
Centrą nuo pirmadienio iki penktadienio nuolat lanko 15 vaikų, 7 – 14 metų amžiaus. Rudens – žiemos mėnesiais veiklos organizuojamos nuo 13 val. iki 17 val., pavasarį bei vasarą nuo 13 val. iki 18 val.
 
Jei norėtumėten daugiau sužinoti apie centro veiklą, dalyvauti centro veikloje, paremti mūsų veiklą idėjomis, savanoryste ar aukomis, kviečiame kreiptis į Soc. Pedagogę Gabrielę Bartkienę 868452070
 
 

Jei turite klausimų ar pasiūlymų - parašykite mums laišką