Bernardinų socialinių paslaugų centras

Apie priklausomų asmenų dienos centrą 

Mūsų tikslas – visapusiškai padėti priklausomybių ligomis sergantiems žmonėms. Suteikiame priklausomiesiems kompleksinę pagalbą nuo susipažinimo su sava liga, motyvacijos gydytis stiprinimo, reabilitacijos iki reintegracijos ir tolesnio palydėjimo sveikimo procese.  
Baigus vykdyti 2006-2008 m projekto “Asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, išplėstinė socialinė integracija Bernardinų bendruomenėje” veiklas, pastebėjome, jog net ir dalyviui įsidarbinus jam vis tiek nuolat reikalingas palaikymas. Tuo tikslu ir pradėjo veikti Bernardinų priklausomų asmenų dienos centras. Į jį kviečiami ateiti socialinės integracijos programas praėję, besimokantys ar dirbantys asmenys. Centre teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos, bendraujama su dvasininkais.

Siekdami šių tikslų šiuo metu vykdome projektą  „Aš ne vienas šiame kelyje. Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracija į darbo rinką“


Jei turite klausimų ar pasiūlymų - parašykite mums laišką