Bernardinų socialinių paslaugų centras

Apie neįgaliųjų dienos centrąCentras organizuoja dienos užimtumą ir teikia įvairių rūšių socialines paslaugas žmonėms su proto negalia. Mūsų tikslas - teikti pagalbą suaugusiems žmonėms, turintiems protinę negalią ir jų artimiesiems, savo veikla keisti nusistovėjusį požiūrį į protinę negalią turinčius žmones ir skleisti tolerancijos ir lygių galimybių idėjas.

Pagal centre parengtą darbo metodiką yra organizuojamas pilnas dienos užimtumas, lavinami darbiniai, socialiniai ir buitiniai- savipriežiūros įgūdžiai. Asmenys su proto negalia dalyvauja bendruomenės renginiuose ir šventėse. Lavinami jų meniniai gebėjimai: rengiami įvairūs vaidinimai, piešinių bei nuotraukų parodos. Lavinami darbiniai gebėjimai- asmenys gamina įvairius rankdarbius, keramikos dirbinius, atvirukus.
 
Neįgaliųjų dienos centro darbo laikas: Pirmadieniais – Penktadieniais nou  09.00 iki 14.00 val.
 
Jei norėtumėte
   Daugiau sužinoti apie centro veiklą;
   Dalyvauti centro veikloje;
   Pasirūpinti Jums brangiu artimu žmogumi
 
Prašome kreiptis į soc. darbuotoją Janiną Breineizerienę, tel.: 8 646 48649


Jei turite klausimų ar pasiūlymų - parašykite mums laišką